cenník

Joga všade v ROZADOL fitness centre:


Joga všade v Sade Janka Kráľa - Bratislava:
• vstup voľný

Joga všade vo Fitness Rozadol - Bratislava:
• Jogová Desiatka (kombinácia 10 hod. podľa vlastného výberu) 45€
• Jogová Desiatka pre Študentov (platný študentský preukaz, index) 35€
• Mesiac jogy (30 dní jogy neobmedzene, napr. od 5.10. do 3.11.) 80€
• Mesiac jogy pre Študentov (platný študentský preukaz, index) 65€

Joga všade v Golem Clube a vo Fitness Inpulse - Bratislava:
• podľa aktuálneho cenníka fitness centier

Joga všade v Centre Monar - Čierna Voda:
• Jogová dvanástka (kombinácia 12 hodín podľa vlastného výberu) ... 40 €